Darujte deťom rodinu

Na Slovensku dnes 4 500 detí nežije v rodine. Pritom len rodina môže dieťaťu poskytnúť vzťahové zázemie, ktoré je potrebné pre jeho zdravý vývin

Výška pravidelného daru / mesiac
/m
Vďaka Vašej pravidelnej podpore pomáhame rodinám vždy, keď nás potrebujú a poskytujeme im naše služby dlhodobo.